asclepius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asclepius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asclepius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asclepius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asclepius

    Similar:

    aesculapius: son of Apollo; a hero and the Roman god of medicine and healing; his daughters were Hygeia and Panacea

    Synonyms: Asklepios

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).