aesculapius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesculapius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesculapius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesculapius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aesculapius

    son of Apollo; a hero and the Roman god of medicine and healing; his daughters were Hygeia and Panacea

    Synonyms: Asclepius, Asklepios

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).