ascarid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascarid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascarid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascarid.

Từ điển Anh Việt

  • ascarid

    /'æskərid/

    * danh từ

    (y học) giun đũa