asbestine tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asbestine tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asbestine tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asbestine tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asbestine tile

  * kỹ thuật

  ngói amian

  toán & tin:

  tấm fibôximăng

  xây dựng:

  tấm fibrôximăng