arundo donax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arundo donax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arundo donax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arundo donax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arundo donax

    Similar:

    giant reed: large rhizomatous perennial grasses found by riversides and in ditches having jointed stems and large grey-white feathery panicles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).