artichoke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artichoke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artichoke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artichoke.

Từ điển Anh Việt

  • artichoke

    /'ɑ:titʃouk/

    * danh từ

    (thực vật học) cây atisô

Từ điển Anh Anh - Wordnet