arroyo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arroyo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arroyo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arroyo.

Từ điển Anh Việt

 • arroyo

  * danh từ (số nhiều arroyos)

  kênh, lạch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arroyo

  * kỹ thuật

  lũng sâu

  suối theo mùa

  cơ khí & công trình:

  rãnh xói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arroyo

  a stream or brook