arrears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrears.

Từ điển Anh Việt

 • arrears

  * danh từ

  tiền nợ lẽ ra phải trả trước đó; nợ còn khất lại

  arrears of salary

  tiền lương còn khất lại, còn thiếu lại (chưa trả)

  rent arrears: tiền thuê nhà còn khất lại

  việc chưa làm xong

  arrears of correspondence: thư từ tồn đọng (chưa giải quyết hoặc phúc đáp)

  to be in arrears with something; to fall into arrears with something: chậm trả tiền nợ; chậm làm một việc gì

  I've fallen into arrears with my rent: tôi đã chậm trả tiền thuê nhà

  I'm in arrears with the housework: tôi còn công việc nội trợ chưa làm

  payment is made in arrears: tiền sẽ thanh toán sau (nghĩa là khi làm xong việc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arrears

  * kinh tế

  chưa trả

  tiền chưa trả

  tiền còn nợ

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nợ khất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arrears

  the state of being behind in payments

  an account in arrears

  an unpaid overdue debt