arras nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arras nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arras giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arras.

Từ điển Anh Việt

 • arras

  /'ærəs/

  * danh từ

  thảm sặc sỡ, màu hoa sặc sỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arras

  Similar:

  tapestry: a wall hanging of heavy handwoven fabric with pictorial designs