armless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armless.

Từ điển Anh Việt

 • armless

  /'ɑ:mlis/

  * tính từ

  không có tay

  không có cánh

  * tính từ

  không có vũ khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • armless

  having no arms

  the armless Venus de Milo

  Antonyms: armed