arkosic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arkosic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arkosic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arkosic.

Từ điển Anh Việt

  • arkosic

    * tính từ

    thuộc acco