aristarchus of samos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aristarchus of samos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aristarchus of samos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aristarchus of samos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aristarchus of samos

    an ancient Greek astronomer who was one of the first to propose a heliocentric theory of the universe (circa 270 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).