argun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argun

    a river in eastern Asia that arises in China and flows northeast along the border between China and Russia to become a tributary of the Amur River

    Synonyms: Argun River, Ergun He

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).