arethusa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arethusa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arethusa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arethusa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arethusa

    any of several bog orchids of the genus Arethusa having 1 or 2 showy flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).