arenga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arenga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arenga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arenga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arenga

    a genus of tropical Asian and Malaysian palm trees

    Synonyms: genus Arenga

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).