arctostaphylos andersonii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arctostaphylos andersonii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arctostaphylos andersonii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arctostaphylos andersonii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arctostaphylos andersonii

    Similar:

    heartleaf manzanita: erect California shrub having leaves with heart-shaped lobes at the base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).