arctium lappa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arctium lappa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arctium lappa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arctium lappa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arctium lappa

    Similar:

    great burdock: burdock having heart-shaped leaves found in open woodland, hedgerows and rough grassland of Europe (except extreme N) and Asia Minor; sometimes cultivated for medicinal and culinary use

    Synonyms: greater burdock, cocklebur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).