archwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

archwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm archwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của archwise.

Từ điển Anh Việt

 • archwise

  /'ɑ:tʃwaiz/

  * phó từ

  như hình vòng cung, theo hình vòng cung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • archwise

  * kỹ thuật

  dạng vòm

  cơ khí & công trình:

  dạng cung