araxes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

araxes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm araxes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của araxes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • araxes

    Similar:

    aras: a river that rises in northeastern Turkey (near the source of the Euphrates) and flows generally eastward through Armenia to the Caspian Sea; ancient name was Araxes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).