apyrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apyrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apyrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apyrous.

Từ điển Anh Việt

  • apyrous

    /ei'pairəs/

    * tính từ

    chịu lửa, chịu được nhiệt độ cao