apologia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apologia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apologia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apologia.

Từ điển Anh Việt

 • apologia

  /,æpə'loudʤiə/

  * danh từ

  lời biện hộ, lời biện giải

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apologia

  Similar:

  apology: a formal written defense of something you believe in strongly