apnoeic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apnoeic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apnoeic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apnoeic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apnoeic

    Similar:

    apneic: of or relating to apnea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).