apiarist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apiarist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apiarist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apiarist.

Từ điển Anh Việt

 • apiarist

  /'eipjərist/

  * danh từ

  người nuôi ong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apiarist

  * kinh tế

  người nuôi ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet