aphelia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphelia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphelia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphelia.

Từ điển Anh Việt

  • aphelia

    /æ'fi:ljən/

    * danh từ, số nhiều aphelia

    /æ'fi:ljə/

    (ngôn ngữ học) điểm xa mặt trời nhất (của một hành tinh)