aotus trivirgatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aotus trivirgatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aotus trivirgatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aotus trivirgatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aotus trivirgatus

    Similar:

    douroucouli: nocturnal monkey of Central America and South America with large eyes and thick fur

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).