antitrades nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antitrades nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antitrades giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antitrades.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antitrades

    wind in the upper atmosphere blowing above but in the opposite direction from the trade winds

    Similar:

    antitrade wind: winds blowing from west to east and lying above the trade winds in the tropics

    Synonyms: antitrade

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).