antirust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antirust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antirust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antirust.

Từ điển Anh Việt

 • antirust

  * tính từ

  chống gỉ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antirust

  * kỹ thuật

  chống ăn mòn

  cơ khí & công trình:

  chất chống rỉ

  chống rỉ