antirrhinum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antirrhinum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antirrhinum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antirrhinum.

Từ điển Anh Việt

 • antirrhinum

  /,ænti'rainəm/

  * danh từ

  (thực vật học) cây hoa mõm chó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antirrhinum

  a genus of herbs of the family Scrophulariaceae with brightly colored irregular flowers

  Synonyms: genus Antirrhinum