antihero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antihero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antihero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antihero.

Từ điển Anh Việt

  • antihero

    * danh từ

    nam nhân vật phản diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antihero

    a protagonist who lacks the characteristics that would make him a hero (or her a heroine)