antidiarrheal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antidiarrheal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antidiarrheal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antidiarrheal.

Từ điển Anh Việt

 • antidiarrheal

  * danh từ

  thuốc trị bệnh tiêu chảy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • antidiarrheal

  * kỹ thuật

  y học:

  thuốc tiêu chảy

  trị ỉa chảy

Từ điển Anh Anh - Wordnet