anticlimax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticlimax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticlimax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticlimax.

Từ điển Anh Việt

 • anticlimax

  /'ænti'klaimæks/

  * danh từ

  sự hạ xuống từ cực điểm; sự giảm xuống

  vật thêm vào làm giảm tác dụng

  (văn học) phép thoái dần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anticlimax

  * kinh tế

  sự hạ xuống đột ngột

  sụt giảm (thị trường chứng khoán...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anticlimax

  a disappointing decline after a previous rise

  the anticlimax of a brilliant career

  a change from a serious subject to a disappointing one

  Synonyms: bathos