anthill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthill

    a mound of earth made by ants as they dig their nest

    Synonyms: formicary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).