antedon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antedon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antedon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antedon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antedon

    a genus of echinoderms of the family Antedonidae

    Synonyms: genus Antedon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).