antecoxa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antecoxa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antecoxa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antecoxa.

Từ điển Anh Việt

  • antecoxa

    * danh từ

    mảnh trước háng