antapex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antapex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antapex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antapex.

Từ điển Anh Việt

 • antapex

  * danh từ

  đỉnh ngược

 • antapex

  đối đỉnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • antapex

  the point opposite in direction from the solar apex; the point the solar system is moving away from

  Antonyms: apex