antacid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antacid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antacid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antacid.

Từ điển Anh Việt

  • antacid

    /'ænt'æsid/

    * tính từ

    (y học) làm giảm độ axit, chống axit

Từ điển Anh Anh - Wordnet