ansar al-islam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ansar al-islam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ansar al-islam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ansar al-islam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ansar al-islam

    Similar:

    ansar al islam: a radical Islamic group of terrorists in the Iraqi part of Kurdistan who oppose an independent secular nation as advocated by the United States; some members fought with the Taliban and al-Qaeda forces in Afghanistan; said to receive financial support from Saddam Hussein

    Synonyms: Supporters of Islam

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).