anormal rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anormal rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anormal rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anormal rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anormal rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá dị thường