anomie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anomie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anomie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anomie.

Từ điển Anh Việt

 • anomie

  như anomy

  * danh từ

  tình trạng thiếu tiêu chuẩn đạo đức; tình trạng vô tổ chức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anomie

  personal state of isolation and anxiety resulting from a lack of social control and regulation

  Synonyms: anomy

  lack of moral standards in a society

  Synonyms: anomy