anlage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anlage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anlage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anlage.

Từ điển Anh Việt

 • anlage

  * danh từ

  số nhiều anlagen hay anlages

  (sinh học) mầm, nguyên bào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anlage

  Similar:

  primordium: an organ in its earliest stage of development; the foundation for subsequent development