ankyloglossia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ankyloglossia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ankyloglossia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ankyloglossia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ankyloglossia

  * kỹ thuật

  y học:

  dính lưỡi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ankyloglossia

  Similar:

  tongue tie: a congenital anomaly in which the mucous membrane under the tongue is too short limiting the mobility of the tongue