anemonella thalictroides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemonella thalictroides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemonella thalictroides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemonella thalictroides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anemonella thalictroides

    Similar:

    rue anemone: woodland flower native to eastern North America having cup-shaped flowers reminiscent of anemone but more delicate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).