anechoic room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anechoic room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anechoic room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anechoic room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anechoic room

  * kỹ thuật

  phong không vang

  xây dựng:

  buồng không có tiếng vang

  phòng không phản âm