andrzej wajda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andrzej wajda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andrzej wajda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andrzej wajda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andrzej wajda

    Similar:

    wajda: Polish filmmaker (born in 1929)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).