andromeda polifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

andromeda polifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm andromeda polifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của andromeda polifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • andromeda polifolia

    Similar:

    marsh andromeda: erect to procumbent evergreen shrub having pendent clusters of white or pink flowers; of sphagnum peat bogs and other wet acidic areas in northern Europe

    Synonyms: common bog rosemary

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).