anchusa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchusa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchusa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchusa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anchusa

    any of various Old World herbs of the genus Anchusa having one-sided clusters of trumpet-shaped flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).