analog-digital computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog-digital computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog-digital computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog-digital computer.

Từ điển Anh Việt

 • analog-digital computer

  (Tech) máy điện toán dạng tương tự-số tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analog-digital computer

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy tính số tương tự

  toán & tin:

  máy tính tương tự số