analects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analects.

Từ điển Anh Việt

 • analects

  /,ænə'lektə/ (analects) /'ænəlekts/

  * danh từ số nhiều

  sách văn tuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analects

  a collection of excerpts from a literary work

  Synonyms: analecta