analecta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analecta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analecta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analecta.

Từ điển Anh Việt

 • analecta

  /,ænə'lektə/ (analects) /'ænəlekts/

  * danh từ số nhiều

  sách văn tuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analecta

  Similar:

  analects: a collection of excerpts from a literary work