anadenanthera colubrina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anadenanthera colubrina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anadenanthera colubrina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anadenanthera colubrina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anadenanthera colubrina

    Brazilian shrub having twice-pinnate leaves and small spicate flowers followed by flat or irregularly torulose pods; sometimes placed in genus Piptadenia

    Synonyms: Piptadenia macrocarpa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).